Categorieën
2021

Gereedschap

Werken van Barmhartigheid lijken mij in onze tijd veel meer dan eten geven aan de hongerigen en kleding aan de naakten. Een eerste stap, ja, om acute nood te lenigen, maar dan…?

Geef de hongerige visser niet een vis, maar een hengel (Oude wijsheid) en geef de moeder van het naakte kind niet een jurkje maar stof en naaigerei om zelf kleding te maken. (De actie van de kerken van Soest en Zeist een paar jaar geleden om naaimateriaal en stof in te zamelen voor de vrouwen die met hun kinderen in Kamp Soest opgesloten zaten.)

Als de acute nood voorbij is gaat het erom mensen een mogelijkheid te bieden om aan hun situatie te werken, om zelfvertrouwen te vinden en de grote blijdschap van ontdekken dat ze niet machteloos zijn en afhankelijk van aalmoezen, maar dat ze zelf iets kunnen doen aan hun situatie.
Vandaag hebben we daarvoor veel meer mogelijkheden dan de mensen 2000 jaar geleden, maat het vraagt wel creativiteit om zo’n proces op gang te zetten.

Nadenkend over het spirituele perspectief van de werken van Barmhartigheid kwam ik uit bij het bekende gebed van Franciscus. Daar bestaan verschillende versies van, maar voor mij geeft de Zweedse versie juist de inspiratie voor de Veertigdagentijd. Hieronder lees je mijn vertaling. Hoe kun jij gereedschap van vrede zijn?

(c) Monica

Heer, maak me tot gereedschap voor Uw vrede.
Waar haat groeit, laat mij vrede zaaien.
Waar onrechtvaardigheid gebeurd is, vergeving.
Waar wanhoop heerst, hoop.
Waar donker zich uitbreidt, licht.
Waar verdriet is, troost.

Oh Goddelijke Meester, laat me niet zo veel trachten
naar getroost te worden als om te troosten
naar begrepen te worden  als om te begrijpen
naar geliefd te worden als om liefde te geven

Want het is in het Geven dat wij ontvangen,
Het is in het schenken van vergeving dar wij worden vergeven.
Het is in de dood dat wij  geboren worden naar Eeuwig Leven.
Amen

Gebed van Franciscus

Één reactie op “Gereedschap”

Wat een rijkdom om in deze stille tijd iedere dag iemand uit onze gemeente, per mail, te ontmoeten. Zo beginnen de dagen nu al weer een week vanaf Aswoensdag. Met een gedicht, een ubi caritas , gezongen vanaf de watertoren, een schilderij en vandaag het gebed van Franciscus van Asissi en zo verder tot aan Pasen.
Heel veel dank voor de invulling van deze kalender tot nu toe en we kijken uit naar wat nog komt. Hartelijke groeten Henny en Gerard Rijerse

Reacties zijn gesloten.