Categorieën
2021

Inkeer

De stille week is voor mij altijd een week van inkeer. Dit jaar merk ik dat ik het minder sterk beleef (misschien omdat de tijd van rust en stilte nu al langer duurt dan een week..? Meer dan een jaar..?), maar elk jaar weer verzink ik toch een beetje in het ingewikkelde gevoel en de onbegrijpelijke overpeinzingen uit dit oude lied:

“Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o Liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.”

De paradox van de stille week is dan voor mij ook wel dat je kunt verzinken in die gedachten, in dat lijden, terwijl je toch al weet dat Pasen aan de horizon gloort. De vernieuwing is nabij, sterker nog, is al eeuwen oud. Dat wèten en toch die tijd van inkeer beleven maakt de feeststemming met Pasen sterker. Sinds ik in Zeist woon volgt op de stille week voor mij de Paasjubel van het Leger des Heils, op Paasmorgen voor het gemeentehuis. En zo herhaalt zich elk jaar weer toch een periode van opnieuw nadenken over betekenis en zingeving, èn het leven van de (Paas)dag weer vieren.

(c) Myrthe

Challenge!

Het thema van deze week is de doden begraven.

Ben jij wel eens op een begraafplaats geweest? Wat vond je daarvan of hoe lijkt het je om daar te zijn? Bij een graf wordt vaak een steen gezet met een tekst. Ga eens – samen met iemand – naar een begraafplaats, lees eens wat voor teksten er op de stenen staan. Het lijken wel verhalen, zo tussen de bomen…

Wat zouden de mensen met deze teksten bedoelen?
Heb jij wel eens nagedacht wat jij een mooie tekst zou vinden?