Categorieën
2021

Jij

Jij
Wat ik ervaar in jou
is zo intiem als mijn lief,
zo vertrouwd van jongs af aan
zo troostend en rijk
dat ik niet anders kan en wil
dan naar jou verlangen:
jij.

In een tijd van Stilte en Overdenking neemt zeker het gebed een voorname plaats in binnen ons geloofsleven. Voor mij in ieder geval -en ik denk voor velen met mij- is bidden toch nog wat is overgebleven als een kostbaar goed na alle in het geloof gepasseerde stations van gods- en andere voorstellingen. Op oudere leeftijd verbindt het ons weer met de troost die het ‘van jongs af aan’ gaf en een mogelijkheid om contact te hebben met het gewijde en heilige waar het menselijk ‘verlangen’ ons toe aanzet.

Of om het uit te drukken met de woorden van Bernard van Clairvaux die Jansen aanhaalt op blz.34 van zijn boekje:

” Meditatie laat zien waaraan het ons ontbreekt en bidden schenkt ons het ontbrekende. Meditatie wijst ons de weg en bidden doet ons de weg betreden”.

(c) Theo