Categorieën
2021

Psalm 23

Psalm 23 is een psalm van David, misschien wel één van de bekendste uit de Bijbel. Ik las het volgens de wijze van lectio divina. Lees je ook mee?
Juist omdat het zo’n bekende psalm is, ben ik benieuwd of het nog nieuwe inzichten kan geven…

De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.

psalm 23

Psalm 23 lijkt over een herder en zijn schapen te gaan. Zijn schapen voelen zich veilig bij hun herder. De herder heeft het beste met zijn schapen voor, geeft eten, drinken en biedt onderdak. Het lijkt zo simpel, en toch kan de psalm voor veel mensen houvast en troost bieden.  

De 40 dagen is een tijd waarin we letterlijk stilstaan en keren naar onszelf toe. Ons eigen leven onderzoeken en kijken naar wat echt belangrijk is. Maar het is ook een tijd waarin we meer voor een ander zou kunnen doen.

Psalm 23 biedt een stukje inkijk in ons leven, de weg die we bewandelen kan door een donker dal gaan, de schrijver vertelt geen vrees te hebben want de Heer is er, geeft moed en een uitnodiging om aan zijn tafel plaats te nemen. Maar wat mij bovenal verraste in het lezen van de psalm was dat het niet zo was dat de schrijver alles kon ontvangen en zelf daar niets voor hoefde te doen.

De Heer geeft weliswaar je alles wat je hart begeert maar je loopt wel door een donker dal, je staat wel tegenover vijanden en je krijgt zelf de keuze wat je met je leven wil doen. De schrijver kiest steeds opnieuw voor om naar het huis van de Heer terug te keren.

Juist hierin lees ik mijn eigen verantwoordelijkheid en een stukje vertrouwen wat God mij geeft. Ik mag zelf opstaan, het is mijn eigen levenspad en ook al komen er donkere stukken in voor of kom ik tegenover vijanden te staan, ik kies er steeds voor om bij God te zijn en keer terug naar het huis van de Heer. Wat kies jij?

(c) Wisa