Categorieën
2021

Welkom terug…

Dichter Esther Naomi Perquin was cipier, in de gevangenis in Rotterdam-Noord. In haar bundel ‘Celinspecties’ schetst ze ons tientallen gevangenen. Met mededogen en liefde kijkt ze naar hen, en hun omgeving.
Alsof ze bij ieder weer denkt: ‘Ook jij bent kind van een moeder.’
De bundel sluit ze af met het beeld van de zondagavond, als ze zich weekendverlof weer melden.
‘De gevangenen bezoeken’, vroeger was dat ook: zorgen dat ze niet verhongerden. De uitdaging blijft: naar elkaar kijken met de ogen van de dichter, of zelfs: ‘Ook jij bent kind van God.’

(c) Henny

WELKOM TERUG

Ik weet hoe ze ’s avonds door de poorten binnenkomen.
Hun handen nog komvormig van de vastgehouden
kinderhoofden, hun rug geknakt naar voren.

Ze dragen in hun kleren buiten mee en etensluchtjes,
hondenharen, bier, de geur van warme vrouw en
laatste sigaretten samen, groezelige lakens.

Ik kijk naar de mannen als ze zich wassen,
zeep, stof, heimwee achterlaten.

Ik weet dat alle vrouwen bij de poorten blijven staan.
Hun jassen hoog geknoopt, de handen
in de zakken, hoofd gebogen.

Hoe mannen zwijgend verder lopen.

Esther Naomi Perquin, uit ‘Celinspecties’.