Categorieën
2023

Alles.

(c) Wilma, Anneke, Karien, Ries, Tineke, Judith, Maarten

Deze week staat er alweer een bijzondere ontmoeting centraal. Je leest het in Johannes 4.

Jezus gaat zitten bij een bron. Een zogenaamde Jakobsbron. En bij die bron, op een ongewoon tijdstip krijgt Hij water van een Samaritaanse vrouw, waar Hij mee in gesprek raakt. Hij doorbreekt daar in no time een aantal gewoontes. Jezus en de vrouw voeren een heel gesprek over levend water. Met één vraag en Zijn reactie op haar antwoord laat Hij aan de vrouw merken dat Hij haar kent, door en door.

“‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’”

Johannes 4: 17,18

Hij kent haar hele geschiedenis, haar hele verhaal. Zij herkent de profeet in Hem, luistert naar wat Hij te vertellen heeft, maar lijkt het niet helemaal te begrijpen. Maar, zegt de vrouw, één ding weet ik wel, de Messias komt een keer. De Verlosser, die zal het échte verhaal komen vertellen! Jezus zegt tegen haar: “Ik ben het, Diegene die waar je nu mee in gesprek bent”.

Daarmee eindigt het gesprek tussen Jezus en de vrouw. Zijn leerlingen komen tussenbeide en vervolgens wordt de hele stad erbij betrokken. Ik blijf denken aan die vrouw. Deze ontmoeting zal haar zeker bijblijven. Ze vertelt het ook overal: “Kom, Hij weet alles van mij!” Dat zal tot daarvoor geen aanbeveling zijn geweest. Maar deze ontmoeting anders, niet oordelend, zelfs (levens-)veranderend, niet alleen bij haar, maar bij vele anderen. Wat een impact!

Voor jou de vraag van de week om over door te denken en praten:
Welke ontmoeting blijft jou bij?