Categorieën
2023

Hoop

Deze week het bekende verhaal van Palmpasen. Je leest het in Matteüs 11:1-11. Dans en zing, hosanna voor de Koning!

Jezus heeft er enerverende weken op zitten. Hij heeft wonderen gedaan, verhalen verteld, uitleg gegeven, gebeden, kilometers gelopen, gevaren, duizenden mensen ontmoet… Nu gaat Zijn verhaal toe naar de afronding (of de herstart?): Hij gaat Jeruzalem binnen.

Heel veel mensen hebben inmiddels van Jezus gehoord of laten zich opzwepen door de menigte en hun wens tot verandering. Jezus gaat de stad binnen op een ezel. Twee eeuwen daarvoor was dat al voorzegd door Zacharia:

Juich, vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zacharia 9:9

Een nederige, zachtmoedige koning. Maar hopen de mensen daar eigenlijk wel op? Ach, we kennen het verhaal. De realiteit valt tegen, past niet in de plaatjes, de verwachtingen.

Hoe zit het met jou? Waar hoop jij op?

(Wil jij daar iets van delen in deze laatste week voor Pasen?
Woord, beeld, muziek is van harte welkom!)