Categorieën
2023

Nee!

(c) Judith en Maarten

Jezus in de woestijn – Matteüs 4

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

“Nee!”
Letterlijk zegt Jezus het niet in dit verhaal. En toch, drie keer geeft Hij een weerwoord. Een nee, gestoeld op kennis, op (levens-)wijsheid. Een nee tegen aantrekkelijke, verleidelijke voorstellen. Een nee tegen datgene wat Hem af zal houden van het pad dat Hij wil/moet lopen.

En jij? Waar zeg jij nee tegen?
Ga je mee deze week, met deze vraag in je achterhoofd?

~Myrthe

2 reacties op “Nee!”

Zo mooi dat Jezis niet tegen de duivel zegt:’waarom stel je mij op de proef’, maar:’je mag de Heer uw God niet op de proef stellen’.
Hij stond niet alleen, Hij wist dat zijn Vader erbij was. En zo mag het toch voor ons ook zijn: als we op de proef gesteld of verleid worden: we kunnen ‘nee’ zeggen, omdat we niet alleen staan als het moeilijk wordt.

Een oefening om dichtbij jezelf te blijven: wat wil ik? Waar sta ik voor? Waar voel ik mij goed bij? Is dat dan ook van God?

Reacties zijn gesloten.