Categorieën
2023

Jij!

(c) Wilma, Anneke, Ries, Judith, Maarten

In Mattheüs 17:1-9 staat een verhaal over Jezus die, samen met een paar leerlingen, een berg op klimt en daar een (levens-) veranderende ontmoeting heeft. Hier lees je het hele verhaal.

Petrus was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’

Mattheüs 17:5

Jezus heeft hier op deze berg een bijzondere ontmoeting met Mozes en Elia en krijgt een bevestiging van zijn Vader. Dit verandert Hem volkomen: Hij gaat er zelfs van stralen! Ook zijn leerlingen zijn er hevig van onder de indruk.

Zo’n ervaring op een bergtop (in je leven) kun ook jij nodig hebben om de dalen op andere momenten door te komen. Een ervaring waar je met de woorden van nu ‘in je kracht gezet wordt’, waar je van gaat stralen! De vraag om deze week op te kauwen is dan ook: Waar ga jij van stralen?