Categorieën
2023

Zien

Door welke bril kijk jij?

Vandaag staat het verhaal uit Johannes 9:1-41 centraal (Je leest het hier!).

In dit verhaal gaat het over een blinde man, die door Jezus wordt genezen. Of gaat het over de mensen die de genezing zien, meemaken, maar niet kunnen geloven? Of gaat het over wie die Man is die de blinde geneest? Of gaat het om op welke dag dit gebeurt en of dat eigenlijk wel is toegestaan? Tja, waar gaat het eigenlijk om…?

Na de genezing moet de (eerst) blinde man twee keer vertellen wat er gebeurd is. De farizeeën raken verdeeld in hun interpretatie, hun blik op de werkelijkheid.

Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord.

Johannes 9:16-17

Een aantal mensen besluit dat deze genezing nooit vanuit iets goeds kan voortkomen, aangezien het niet binnen de religieuze kaders gebeurt. Anderen redeneren andersom: er gebeurt iets moois (ziende ogen!), dus dat kan allemaal maar vanuit iets groters/goeds komen. Bijzonder, hoe verschillende mensen eenzelfde verhaal meemaken of horen en er zo’n andere visie op hebben, zo’n andere draai aan geven.

Ook opvallend is hoeveel vragen er gesteld worden in dit verhaal. Tel ze maar eens. Een groot deel van die vragen blijven onbeantwoord of krijgen een voor de vraagsteller onbevredigend antwoord. De antwoorden liggen in het midden. Het is maar net door welke bril je kijkt. Die bril bepaalt welke vragen je stelt, maar ook welke antwoorden je geeft. Die bril bepaalt of jij het goede kunt zien en herkennen, hoe je het leven ervaart.

De vraag voor deze week: “Door welke bril kijk jij?”