Categorieën
2023

Anders gaan zien

Protestantse Gemeente Roermond

Ik sprak haar in een protestantse kerk in Limburg. Je hoorde zo: die is niet van hier. Zestig jaar terug kwam ze naar deze streek, met haar man, toen een jong stel van 21, uit de buurt van Dordrecht. Goed gereformeerd, getrouwd een dag voor de verhuizing naar het verre roomse zuiden.

‘Zo, dan is er best veel veranderd, sinds u hier kwam.’

‘Ik ben ook veel dingen wel anders gaan zien’, reageerde ze.

De oude tegenstelling hervormd-gereformeerd sneuvelde daar in het Zuiden al snel. Het wantrouwig kijken naar de ‘roomsen’ had plaatsgemaakt voor een gevoel van verbondenheid: we zijn samen gelovigen, ieder in een eigen stijl. In deze protestantse gemeente doet ook een groep christenen met vluchtelingachtergrond mee, uit Azië, Iran, Irak. Zo kwam weer een heel andere wereld de kerk binnen. De gastvrijheid straalde er van af.

Ja, er kan veel veranderen. Dat betekent dat je ook zo nu en dan anders moet leren kijken. Als dat je lukt, verander je mee. Waar ogen en oren en harten openstaan, veranderen gesloten deuren in nodigende poorten.

~Roel

Categorieën
2023

Nee!

(c) Judith en Maarten

Jezus in de woestijn – Matteüs 4

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

“Nee!”
Letterlijk zegt Jezus het niet in dit verhaal. En toch, drie keer geeft Hij een weerwoord. Een nee, gestoeld op kennis, op (levens-)wijsheid. Een nee tegen aantrekkelijke, verleidelijke voorstellen. Een nee tegen datgene wat Hem af zal houden van het pad dat Hij wil/moet lopen.

En jij? Waar zeg jij nee tegen?
Ga je mee deze week, met deze vraag in je achterhoofd?

~Myrthe

Categorieën
2023

Verandermomenten

Momenten van verandering in je leven. Kun jij ze aanwijzen? Wat ging er aan vooraf? Wat volgde erna? Wie was erbij betrokken? De komende weken elke week een Vraag van de Week om over een stukje hiervan na te denken. Terugblikken, kijken naar het nu en vooruitzien naar de toekomst.

Op mijn werk ben ik bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Ik werk als docent-onderzoeker binnen de Master Speltherapie. Wat speltherapie inhoudt kun je hier zien (klik). In ons onderzoek willen we op zoek naar de verandermomenten binnen het therapieproces. Waar zitten die sleutelmomenten? Wat gaat eraan vooraf? Wat is er nodig voor verandering?

Soms is die verandering heel erg ‘pats-boem’. Inééns is het er! Het kwartje valt, de last valt van de schouders, de emotie is eraf. Vaak ook is die verandering gradueel. Gaandeweg leer je omgaan met gevoelens, ontdek je andere gedragingen, deal je met ervaringen van alle dag.

Dat doet me denken aan het lied naar Jesaja 43:18-19

Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
Het is al begonnen, merk je het niet?

Lied 809, Huub Oosterhuis

Het is al begonnen, de verandering is al gaande. We mogen instappen op de stroom, meebewegen, opletten en uitkijken naar. Het nieuwe is al in ontwikkeling! Merk jij het al?

~Myrthe

Categorieën
2023

Verander je mee?!

Deze periode van 40 dagen voorafgaand aan Pasen gaan we opnieuw mee in de cyclus van uitkijken naar, bezinnen, verlangen en verwachten. Dit jaar rondom het thema “Verander je mee?!”

Ik vroeg voor de verandering eens aan ChatGPT wat verandering eigenlijk is. De AI vertelt me dat verandering verwijst naar een proces van wijzigen, aanpassen of transformeren van iets naar een andere staat of conditie. Dat er heel veel niveaus van verandering zijn, dat het zowel positief als negatief kan uitwerken. Maar voor mij sprong het meest in het oog, vrij geparafraseerd:
“Verandering is een inherent onderdeel van het leven en kan niet altijd worden vermeden of voorspeld. Je kunt maar beter leren flexibel te zijn en mee te bewegen, wil je gelukkig zijn in je leven”

Ik hou er wel van om na te denken over de vraag waarom we/ik de dingen doen zoals we ze doen. Te proberen hoe het is als dingen anders gaan, als ik zelf andere dingen kan doen. Afwisseling, iets nieuws proberen. En toch doe ik het ook erg goed op routine, regelmaat, het herkenbare.
Het thema “Verander je mee?” roept dan ook verschillende dingen op.
– Weerstand (Waarom moet ik veranderen? Met wie zou ik mee moeten veranderen?)
– Nieuwsgierigheid (Yes! Ik stap in, wat gaan we doen? Doen we het samen!?);
– Onrust (Wat gaat er allemaal gebeuren?  Raak ik mijn houvast kwijt?);
– Verlangen (Alles is mogelijk! Kunnen we het leven mooier/beter/boeiender maken?)
en vul maar in.. Wat roept het thema bij jou op?

De komende 40 dagen gaan we elke week van vrijdag tot vrijdag kauwen op een “Vraag van de Week”, gebaseerd op een Bijbelgedeelte onderweg naar Pasen. Op zondagmorgen in de Noorderlichtgemeente denken we ook met elkaar na over die vraag. Van harte welkom!
Ga je hier mee in gesprek met woord, beeld, gedachten en met elkaar?
Laat het vooral even weten in een reactie!

~Myrthe


Jouw bijdrage rondom de vraag van de week, die op vrijdag wordt geïntroduceerd, is van harte welkom! Mail jouw pakkende, beknopte bijdrage (beeld, muziek, tekst, poëzie, of iets heel anders… ) vooral naar info@40dagentijd.org of naar Myrthe).
Fijn als je meedoet!

Categorieën
2022

De touwtjes uit handen

De touwtjes in handen

Het liefst houden we zelf de touwtjes in handen over de manier waarop we ons leven leiden. We hopen dan, dat alles gaat zoals we het bedenken en plannen. Dat geeft houvast en zekerheid. Daar is niets mis mee. We rekenen er op dat afspraken worden nagekomen.

Bij onverwachte gebeurtenissen leren we, met vallen en opstaan, om soms lijntjes los te laten en een andere weg in te slaan. Een onverwachte wending in ons leven kan verhelderend zijn en ruimte geven voor een nieuwe start.

Je hoeft niet sterk te zijn om vast te houden. De kunst is de kracht te hebben om los te laten.

Zo verfrissend kunnen we de paasmorgen beleven.

-Henny


Een veelkleurig, vernieuwend en verdiepend Pasen gewenst! Dat het spoor van Liefde regelmatig zichtbaar mag zijn en worden in jouw leven.

We zijn benieuwd wat jij meeneemt uit deze periode van veertig dagen voor Pasen, de rest van het jaar in!


-Myrthe en Douwe