Categorieën
2023

First sight

In havo 5 lezen we boeken, korte verhalen en gedichten, ter voorbereiding op het mondelinge examen. Een gegeven vanuit de opgegeven en verplichte literatuurlijst. Menig leerling zou al bij voorbaat de iphone pakken en diep zuchten bij het idee van lezen. Zo niet mijn leerlingen op Bartiméus, die goed meedoen in de kleine klassen en poëzie een welkome afwisseling vinden.

Onderstaand gedicht lazen we eerder deze week en vonden we passend in deze tijd. Mooie reacties kwamen er. Mooie zuchten (och, die arme lammetjes), stralende zon door het raam en een moment van welbevinden in de klas.

~Meintje

Lambs that learn to walk in snow

When their bleating clouds the air

Meet a vast unwelcome, know

Nothing but a sunless glare.

Newly stumbling to and fro

All they find, outside the fold,

Is a wretched width of cold.

As they wait beside the ewe,

Her fleeces wetly caked, there lies

Hidden round them, waiting too,

Earth’s immeasureable surprise.

They could not grasp it if they knew,

What so soon will wake and grow

Utterly unlike the snow.

First sight – Philip Larklin
Categorieën
2023

Kom!

De komende week gaan we op pad met het verhaal van Lazarus. Of nu ja, is het eigenlijk wel het verhaal van Lazarus? Er zijn best veel belangrijke spelers in dit verhaal.

Je vindt het in Johannes 1:1-44.

Het begint met: “Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, in het dorp waar Maria en haar zus Marta woonden”
Maria en Marta laten Jezus roepen: Help! We hebben je nodig! Jezus hield veel van hen, maar bleef toch nog twee dagen waar hij was. Vervolgens vertrekt hij alsnog, met zijn leerlingen. Marta komt hem tegemoet:

Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’

Johannes 11:21,22

Maria zegt later het zelfde. We riepen je toch? Waarom kwam je niet meteen?
In Jezus trekken een hoop emoties voorbij: bewogenheid, ergernis, … Maar dan staat Hij bij het graf van Lazarus en roept Hij: Kom naar buiten!

Ook dit verhaal in Johannes roept weer van alles op. Ik denk dat je dagen kunt vullen met studies, gedachtewisselingen over dit verhaal. Bij mij haakt “het roepen”. Maria en Marta roepen Jezus, Jezus roept Lazarus. Er zit actie in, maar ook reactie. Het doet me denken aan andere verhalen in de Bijbel waarin geroepen wordt (ik denk aan Samuel, de Psalmen, Job, de vissers bij het meer, …) . Wie roep jij als je hulp nodig hebt? Luistert er dan iemand? Word jij wel eens geroepen? Luister jij dan?

Dat is de vraag om deze week over na te denken, door te praten.
Wie roep jij en wie roept jou?

Categorieën
2023

Spiegeltjes

Uit: “Lichtjes in je ogen” van Hans en Monique Hagen, tekeningen Marit Törnqvist

ik zie lichtjes in je ogen
kom eens heel dichtbij

ik zie mij

je ogen zijn twee spiegeltjes
zie jij het ook bij mij

~Hans en Monique Hagen

Categorieën
2023

Hoe je kijkt…

Al jaren draag ik een bril. De laatste jaren dubbelfocus. Zonder bril zie ik wat veraf is vaag en van dichtbij kan ik kleine lettertjes bijna niet lezen. Met bril zie ik alles beter. Ik ben blij met mijn hulpmiddel. Al is niet alles wat ik zie mooi.

Vorige week woensdag: verkiezingen. We kregen een lijst met alle partijen en alle kandidaten in de brievenbus. Wat moet ik willen? Sommige partijen focussen op één onderwerp. Andere formuleren hun doelstellingen zo algemeen, dat ze vaag worden. Want hoe moet je goede huisvesting, zorg, onderwijs, sociaal beleid, economie en milieu in concreet beleid vertalen?  Is er een vari- of dubbelfocusbril voor partijprogramma’s?

Natuurlijk kunnen we door goed te kiezen een steentje bijdragen  aan de leefbaarheid van onze aarde. Dat hoort bij goed rentmeesterschap, al komt die term niet meer voor in de partijprogramma’s. Gemakkelijk is het niet om door al die partijbomen het grote bos van een leefbare wereld te blijven zien.

Maar dichter bij huis is er ook een wereld te winnen. In het omzien naar elkaar, kijken wat de ander nodig heeft. Je naaste liefhebben als jezelf is moeilijk genoeg, maar goed om op te blijven focussen.

~Henny

Categorieën
2023

Vesna (lente)

Dakhabrakba – Vesna (betekenis: lente)

Ik laat mij soms graag muzikaal verrassen en verrijken op YouTube. Ooit stuitte ik op de Russische band Yo Отава Ё (Otava Yo) en het Oekraïense Dakhabrakha. Als ik nu de reacties lees onder de muziek staat het vol haat of juist steunbetuigingen. Voor en tegen. Zwart of wit, maar in mijn afspeellijst zo verenigbaar. Was het maar zo makkelijk: brak voor iedereen op 21 maart maar weer een nieuwe lente aan.

~Maarten