Categorieën
2023

Levenskeuzes

Ga er eens voor zitten, de podcast “Dit dus” waarin Kees van Ekris en Rosa Douma in gesprek gaan met Guy Wijnen.

Guy Wijnen is mede-oprichter van de Kwekerij in Amsterdam. Op deze ontmoetingsplaats voor millennials worden ‘bloeiklassen’ georganiseerd waarin samen gezocht wordt naar zingeving en verdieping.

Ik was er een paar keer, voor een vergadering van heel andere orde, en werd getriggerd door al die jonge mensen, die de richtingwijzers van het christelijk geloof niet meer (volledig willen/kunnen/…) volgen en toch zoeken naar die Gids, die verdieping van het leven.

In deze podcast een boeiend gesprek over levenskeuzes. Waar zeg je ja tegen, waar zeg je nee tegen. Overkomen keuzes je, of zijn het bewuste momenten? En hoe verhoudt zich dat tot christelijke waarden en identiteit?

Een aanrader voor even een moment van eigen reflectie. Wat blijft er bij jou hangen?

~Myrthe

Categorieën
2023

Evenwicht

Veranderen en keuzes maken heeft ook te maken met evenwicht. Wij bewegen ons tussen hemel en aarde, God en mensen, goed en kwaad, licht en donker. Waar het evenwicht is verstoord ontstaat behoefte aan verandering om weer in balans te komen. Ieder mens balanceert op zijn eigen plekje, vanuit een heel eigen standpunt.

Voor mij mag er meer evenwicht komen in het opnemen van nieuws vanuit de wereld en me richten tot de wereld van God. De manier om dat te doen zie ik voor me. Af en toe lukt het om daarin een stap te zetten.

~Tineke

Categorieën
2023

Het tijgertje dat geen nee kon zeggen

Tijgertje loopt bedroefd naar de rand van het woud. Voor de zoveelste keer is hij gepest, geslagen en is er KEIHARD om hem gelachen. “Zullen we jou eens flink te grazen nemen?”, hadden ze gevraagd. Kan hij er wat aan doen dattie geen nee kan zeggen? Vanaf zijn allereerste begin is dat al zo geweest. Altijd maar ja knikken en je best doen om anderen te pleasen. Tijgertje voelt aan de buil op zijn kop en denkt aan zijn pap en mam. Die gingen als eerste tijgers in dit woud wonen en wilden voorbeeldig zijn.

Een tijger is geen leeuw, denkt tijgertje. Maar toch moet ik leren ‘nee’ te zeggen of te schudden. Al is het maar een beetje, of af en toe. Hij knikt instemmend bij dit idee. Dan komt hij bij het hoge gras aan de rand van het woud, daar waar de rivier nog snel stroomt en over de rotsen ruist. Wilde bloemen overal en de geluiden van kleine dieren klinken vredig in z’n oren.

“Het is een heel karwei, maar het hoeft niet in een keer.”

“Ik begrijp je volkomen”, zegt de giraf-die-best-veel-weet. Een beetje onhandig spreidt ze haar voorpoten en buigt ze haar nek naar de grond. Terwijl ze tijgertje recht in de ogen kijkt, zegt ze:  “Maar jouw gebrek is goed te verhelpen, ook al kost het wat tijd.” Tijgertje wil van ongeloof met z’n kop schudden, maar ja… Dus knikt hij plechtig.

“Laat de liefde in je hart groeien. Ga wat meer van jezelf houden. Je bent het zeker waard. Het is een heel karwei, maar het hoeft niet in een keer. Je kunt het leren door met een kleine nee te beginnen. De grote NEE komt later dan vanzelf”. De vriendelijke bruine ogen geven tijgertje een knipoog.

Terug in het woud voelt tijgertje aan zijn nek. Het lijkt alsof hij zijn kop al een beetje heen en weer kan schudden. Yes!

– Douwe


Bonusmuziek: Zimmer/ Panama, Wildflowers

Categorieën
2023

Anders gaan zien

Protestantse Gemeente Roermond

Ik sprak haar in een protestantse kerk in Limburg. Je hoorde zo: die is niet van hier. Zestig jaar terug kwam ze naar deze streek, met haar man, toen een jong stel van 21, uit de buurt van Dordrecht. Goed gereformeerd, getrouwd een dag voor de verhuizing naar het verre roomse zuiden.

‘Zo, dan is er best veel veranderd, sinds u hier kwam.’

‘Ik ben ook veel dingen wel anders gaan zien’, reageerde ze.

De oude tegenstelling hervormd-gereformeerd sneuvelde daar in het Zuiden al snel. Het wantrouwig kijken naar de ‘roomsen’ had plaatsgemaakt voor een gevoel van verbondenheid: we zijn samen gelovigen, ieder in een eigen stijl. In deze protestantse gemeente doet ook een groep christenen met vluchtelingachtergrond mee, uit Azië, Iran, Irak. Zo kwam weer een heel andere wereld de kerk binnen. De gastvrijheid straalde er van af.

Ja, er kan veel veranderen. Dat betekent dat je ook zo nu en dan anders moet leren kijken. Als dat je lukt, verander je mee. Waar ogen en oren en harten openstaan, veranderen gesloten deuren in nodigende poorten.

~Roel

Categorieën
2023

Nee!

(c) Judith en Maarten

Jezus in de woestijn – Matteüs 4

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

“Nee!”
Letterlijk zegt Jezus het niet in dit verhaal. En toch, drie keer geeft Hij een weerwoord. Een nee, gestoeld op kennis, op (levens-)wijsheid. Een nee tegen aantrekkelijke, verleidelijke voorstellen. Een nee tegen datgene wat Hem af zal houden van het pad dat Hij wil/moet lopen.

En jij? Waar zeg jij nee tegen?
Ga je mee deze week, met deze vraag in je achterhoofd?

~Myrthe