Categorieën
2023

Veranderd lezen

Ieder jaar is het weer kiezen: welke lezingen gaan we horen in de Paasnacht? De oude liturgie van de Paaswake heeft 12 bijbellezingen, van Genesis door tora en profeten heen, via de brieven naar het Paasevangelie. In een kloosterkerk trekken ze daar gerust drie uur voor uit, of zelfs een hele nacht, maar in een gewone gemeente selecteren we, knippen we er stukjes uit, het is toch mooi als we na een ruim uur klaar zijn. Morgen komt de Paasmorgendienst toch ook nog! Trouwens, ook wie ze alle 12 leest krijgt een beperkte selectie, met veel knipwerk.

En zo komt het dat ik alle jaren de lezing uit Ezechiël 36 over het hoofd zag. Vier verzen, over mensen die een ander hart krijgen, mooi, maar het is nóg weer een beeld van een mens erbij. Totdat ik dit jaar eerder begon, in de verzen die niet in het rooster staan:

Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël,
zeg  tegen de bergen en tegen de heuvels,
tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen:
“Dit zegt God, de HEER: bergen van Israël,
jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël,
want hun komst is ophanden.
Ik zal mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid.
Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël,
en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd.
Er zullen veel mensen en dieren op je wonen,
en ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn.”

Ezechiël 36, fragmenten van vers 1-11

Schokkend haast, hoe direct de profeet de ‘natuur’ aanspreekt. Dat woord bestaat helemaal niet in de bijbel – het gaat hier over alles wat ons omgeeft, waar wij deel van uitmaken, die hele bewoonbare wereld, de hof van Eden en alles wat zich daaromheen gevormd heeft. God zelf beurt de bergen en heuvels, bomen en rivieren op: jullie doen weer mee in het grote geheel. Niet verpletterd meer door laarzen, door verwoesting, maar verzorgd, vruchtbaar, levengevend, ontvangend, delend.

De Mens in het Midden, dat was lange tijd de manier om de bijbel te lezen. En van de mens dan vooral de ziel die gered moest worden. Dan is zo’n lezing als deze schokkend: de profeet ziet alles als in één beeld, en als hij iets moois wil schilderen doet alles mee. Het helpt mij om de psalmen die zingen van bomen, rivieren, bergen beter te begrijpen. Het is niet ‘maar beeldspraak’, maar het is een manier van kijken die de mijne wil veranderen. Zie je het landschap? Soms pijnlijk gekwetst, schuldig door de veldslagen, de massamoorden, de vernietiging – als het aan God ligt gaat dat voorbij. Ook dat is de bijbel, op weg naar Pasen. Verander je blik, kijk anders, zegt dat oude boek.

En ja, ik zie er ook beelden bij die eerder bij Goede Vrijdag stilstaan. De verwoeste olijfbomen op het land van Palestijnse bomen, de steden in Oekraïne die niemandsland zijn geworden. Dan wens ik dat die stem weer klinkt: ‘Mensenkind, roep tegen de bergen, de rivieren, de dalen, de verwoeste steden…’

~Roel

Categorieën
2023

Dankbaarheid

Heilige drie-eenheid – Andrei Rublev (15e eeuw)

De roep tot dankbaarheid kwam deze week via facebook. Daar was een vrouw van 90 jaar aan het woord. In haar leven had ze zich toegelegd op het schilderen van iconen. Nu was ze gevallen en haar schouder was beschadigd. Met de fysio- en ergotherapie werd ze geholpen om andere spieren in haar schouder te mobiliseren zodat ze weer kon schilderen.

Ze was bezig met bovenstaande icoon. Op een gegeven moment kijkt ze op en kijkt de camera in. Ze zegt:

“Waar dankbaarheid de boventoon voert, lost het verdriet op.”

Het raakte mij en ik (h)erken de waarheid van deze roep tot dankbaarheid. Wat me ook opviel was hoe open en uitnodigend dit gezegde naar voren werd gebracht.

Is dat het geheim van elke roep?

~Fia

Categorieën
2023

Wortelkindjes

Geef je vandaag eens over aan dit antroposofische verhaal over Moeder Aarde (daar is ze weer!) en de Wortelkindjes. Als je jeuk krijgt van de stem -ik wel- probeer dan toch gewoon eens open naar de beelden te kijken en het verhaal te beleven.

Wortelkindjes

Ik vind het mooi hoe in dit verhaal Moeder Aarde, elk jaar opnieuw, de wortelkindjes roept en in beweging zet. Door haar roep maakt het nieuwe seizoen zich op, komen de lentekleuren tevoorschijn, vieren we de zomer en kruipen we in de herfst richting de winter weer in onze beschutte holletjes.

Dat ritme van de seizoenen met elk hun eigen charme past voor mij bij Pasen. Weer die inkeer, dat overdenken, dat lijden en het Feest. Zoals ik elk jaar verrast ben dat de tuin weer groen wordt (Zie je al die knoppen al? Was het echt zo groen en kleurig vorig jaar?), zo verrast Pasen me ook elk jaar weer.

De roep van Moeder Aarde, om mee te bewegen, te veranderen. De roep van Pasen om mee te bewegen, te veranderen. Wat zou mijn antwoord kunnen zijn…?

~Myrthe

Categorieën
2023

Sta op

Sta op en wandel – Elly en Rikkert Zuiderveld

Gisteren zag ik een man in de straat
Met een oude gitaar
En een hoed vol verhalen
Ik vroeg een liedje
En hij zong er een paar
Maar toen ik vroeg
Hoe kan ik betalen
Zei hij: ik geef niet om geld of eer
Maar geef jezelf
Dan geef je me meer

Sta nu op
Neem je bed op en wandel
Want de tijd van slapen is voorbij
Ga de straat op met je hele handel
Neem je hond en je kat
Je konijn en je schildpad
Laat je kanarie maar vrij
En volg mij

Gisteren kwam er een vrouw aan m’n deur
Met een bol van kristal
En een boek vol geheimen
En ze zei: jij bepaalt wat gebeurt
Maar toen ik vroeg
Hoe kan ik dat rijmen
Zei ze: ik geef je geen ja en geen nee
Maar neem m’n hand
En ga met me mee

Gisteren zag ik een kind op het strand
Met een schep in z’n hand
En ogen vol dromen
En hij vertelde mij van een land
Maar toen ik vroeg
Hoe kan ik daar komen
Zei hij: ga niet over land of zee
Maar kijk me aan
Dan neem ik je mee

Sta nu op
Neem je bed op en wandel
Want de tijd van slapen is voorbij
Ga de straat op met je hele handel
Neem je hond en je kat
Je konijn en je schildpad
Laat je kanarie maar vrij
En volg mij

~Sta op en wandel – Elly & Rikkert Zuiderveld

Categorieën
2023

Groei

En het kunstwerk verandert door.

Vanuit de aarde geroepen, opstanding, opwaarts, naar het licht, groei, …

(c) Otis, Puck, Imre, Joëlle, Ilse, Elin, Jonathan, Edith, Simon, Eva, Thomas, Oscar, Anne, Safir, Sary, Safir, Karien, Anneke, Wilma, Ries, Judith, Maarten