Categorieën
2016

Hope for a New Life

Morgen is het Palmpasen. In kerken wordt verteld over Jezus die op een ezel rijdt en feestelijk wordt ingehaald in Jeruzalem. Bevrijding komt, nieuw leven gloort.

Categorieën
2016

Dienstbaarheid

Ik werk bij de AMD/Diaconie van de Broedergemeente in Suriname. Dat is zeg maar de sociale dienst van de kerk. In elke kerk heb je een groep vrijwilligers (diaconiegroep) die hulp verleent aan de hulpbehoevenden binnen en buiten de kerk. De coördinatie en begeleiding van dit werk ligt in handen van de AMD. Zo kunnen mensen bij de Diaconie terecht voor een levensmiddelenpakket, tweedehands kleding en schoeisel.

Categorieën
2016

Was ich noch zu sagen hätte

Volgende week is het Boekenweek! Thema: Was ich noch zu sagen hätte  [Wat ik nog zeggen wilde]. Er zijn veel grote Duitse schrijvers, maar die worden nauwelijks in Nederland gelezen. Dat doen we sowieso niet veel meer, lezen. Wij kijken liever tegenwoordig, of lezen vooral korte teksten van een schermpje.

Categorieën
2016

Meet Wassim , bijna 14 jaar

Ik dacht echt dat we in Nederland mochten blijven. Toen ik hier kwam, was ik zes jaar. Van mijn geboorteland weet ik niet veel . Natuurlijk woont daar wel familie, maar hier ken de weg, weet ik waar de winkels zijn en heb ik vrienden. Eerst ging ik naar de basisschool. Toen ging ik naar een leuke vmbo.

Categorieën
2016

Bespaar me je verdriet

‘Wij zijn thuis niet zo gewend om te vertellen wat je bezighoudt. We praten niet zo makkelijk over wat we voelen’, vertelde Kasim mij. Hij is 16 jaar. ‘Zeven jaar geleden overleed mijn broertje aan kanker. Ik had het helemaal niet zien aankomen. Hij was wel ziek, maar mijn ouders wilden me dat niet vertellen omdat ze het me wilden besparen.