Categorieën
2022

Vrede

Geef vrede Heer geef vrede

De wereld wil slechts strijd

Deze tekst gaat de laatste dagen vaak door me heen. Ik voel me zo machteloos bij de grote wereldgebeurtenissen. En toch geef ik niet op. Ik zie de vrede in kleine dingen: een geboorte, een verjaardag, de natuur, een lied, een wandeling of gezellig met iemand eten en een spelletje doen. Zo hoop ik op mijn eigen manier een steentje bijdragen aan een stukje vrede. Ik geloof dat de Vrede zal overwinnen.

Maak ons een levend teken

Uw vrede wint de strijd!

Gezang 285

– Ina

Categorieën
2022

Glimlach

Vrede?’ zegt Petrus. Ineens is hij blij. ‘Dat de Romeinen weggaan uit ons land? En die gemene koning Herodes? Dat er geen soldaten meer hoeven te vechten?’ ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik bedoel een ander soort vrede. De vrede die Ik bedoel is vrede die in je hart woont.’(Uit: bijbel basics, een spoor van liefde)

Het ervaren van vrede in je hart heeft denk ik alles te maken met het ervaren van rust en balans (nog even los van hoe druk je wel of niet bent en doet – lees of luister vooral ‘Een goed leven is niet in balans. Integendeel‘ van filosoof Ignaas Devisch).

Een balans in licht en donker, in alleen en samen, in geven en ontvangen. Voorbeelden genoeg in de Bijbel en andere teksten, om door geïnspireerd te raken. Geven én ontvangen: vaak vind ik ontvangen lastig! Wat fijn dat iedere dag een nieuwe kans geeft om te oefenen. Stap voor stap leer ik dat er zonder ontvangen ook geen geven is – weg balans. Eigenlijk heel logisch… Ik vind het leuk en mooi om steeds weer een klein stukje van het leven te ontrafelen en te ontdekken, samen met de mensen om mij heen. Ieder op een eigen pad, samen op weg, gevoed vanuit oude en nieuwe bronnen.

Deze week verscheen de uitkomst van een onderzoek naar de rol van zingeving in de samenleving. In een dik rapport staan allerlei bevindingen over hoe heel verschillende mensen het leven ervaren. Nederland blijkt een van de meest religieus diverse landen ter wereld! Maar ook: er gaan steeds minder mensen naar plekken als kerken en moskeeën, meer mensen geven ‘zelf’ zin aan het leven. En dat stelt de samenleving voor een grote opgave, aldus het SCP.

Zo kunnen mensen, die zoeken naar zin, mentaal steeds zwaarder worden belast. Want betekenis geven aan je leven, zeker op momenten dat het minder lekker loopt, is best zoeken als je helemaal nergens houvast hebt.

Ook al weet ik lang niet altijd wat ik precies met ‘het geloof’ of ‘de kerk’ aan moet, een gemeente en religie helpt met zoeken. Geeft houvast, geeft inspiratie.

De balans tussen geven en ontvangen? Delen. Of dat nu het avondmaal is, een glimlach met een onbekende voorbijganger of met een ander delen wat er leeft in je hart. Dat lucht op, tekent in het spoor van liefde en geeft het leven zin. En vrede!

“Ben jij een te-vrede-n mens?”

-Jorika

Categorieën
2022

Berkenbosje

In dit beeld zie ik vrede. Is het de kleur wit van dit jonge berkenbosje of het repeterende patroon waarin ik rust ervaar? Wat is het toch… zie jij het ook?

-Maarten

Categorieën
2022

De vrede van God

Een lieve vriendin stopte een week lang met eten. Ze trok zich terug in een vakantiehuisje en vastte zeven lange dagen en nachten. Ze verlangde naar een beter contact met God én naar verhoring van haar gebeden. Geen eten, wel thee. En gelukkig, zag ze na afloop enige vooruitgang in haar contact met God. Een begin van gebedsverhoring zelfs. Nu nog vasthouden, de rest van het jaar.

Van zo’n actie word ik onrustig, geïrriteerd eigenlijk. Laat God met rust. Laat mij met rust. Na al die jaren van mijn leven ben ik al lang blij dat mijn Godsbeeld best abstract is geworden. Dat er minder moet van God. Dat er meer mag. Veel meer.

Dat God niet zozeer zelf en autonoom bestaat, maar altijd in goede dingen te vinden is. Liefhebben, delen, recht doen, geduldig en voorzichtig zijn, ruimhartig. Daar ergens zit het DNA van God, wat mij betreft. Daar kan ik opleven en meedoen. Daar zit mijn vrede, mijn verzoening met de Eeuwige, met het leven. Tot zover ben ik gekomen, niet afgedwaald. Toch?

Douwe