Over 40dagentijd.org

Vanouds zijn de zes weken tussen Carnaval en Pasen een tijd van inkeer en bezinning. Vaak werd er gevast, dus minder gegeten, zodat je tijd voor bezinning overhield en geld bespaarde om aan de armen te geven. Tegenwoordig wordt de 40dagentijd ook anders ingevuld: zonder alcohol, tv of sociale media bijvoorbeeld.

40 dagen een impuls voor iedereen die deze tijd wil gebruiken om aandacht te geven aan iets anders dan gewoonlijk.

Dit blog heeft dit jaar bijdragen rondom het thema “Verander je mee?!”

Finish: Paaszondag 9 april 2023

40dagentijd.org is een initiatief van mensen van de NoorderLichtgemeente in Zeist

E-mail | Facebook