Categorieën
2023

Dankbaarheid

Heilige drie-eenheid – Andrei Rublev (15e eeuw)

De roep tot dankbaarheid kwam deze week via facebook. Daar was een vrouw van 90 jaar aan het woord. In haar leven had ze zich toegelegd op het schilderen van iconen. Nu was ze gevallen en haar schouder was beschadigd. Met de fysio- en ergotherapie werd ze geholpen om andere spieren in haar schouder te mobiliseren zodat ze weer kon schilderen.

Ze was bezig met bovenstaande icoon. Op een gegeven moment kijkt ze op en kijkt de camera in. Ze zegt:

“Waar dankbaarheid de boventoon voert, lost het verdriet op.”

Het raakte mij en ik (h)erken de waarheid van deze roep tot dankbaarheid. Wat me ook opviel was hoe open en uitnodigend dit gezegde naar voren werd gebracht.

Is dat het geheim van elke roep?

~Fia